Hoe gaat kindertherapie bij Kindertherapie Amstelveen in zijn werk?

Bij Kindertherapie Amstelveen geef ik doelgerichte en kortdurende therapie. De Integratieve Kindertherapie richt zich niet, zoals veel andere therapieën, op één behandelmodel, maar belicht het kind en zijn klacht vanuit verschillende verklaringsmodellen.

Eerst is er een intakegesprek met de ouders waarin zij (hun zorgen) over het probleem van het kind vertellen. Na dit eerste gesprek beslist u of u de therapie wilt beginnen. 

Dan volgt de diagnostische fase waarin ik onderzoek wat de oorzaak is van het probleem. Dit doe ik door middel van rollenspellen, schilderen, kleien, sprookjes, knuffeldieren, spelletjes en ander spelmateriaal. Door te spelen, praten, tekenen en dergelijke laat het kind bewust of onbewust zien wat er in zijn of haar belevingswereld omgaat. Kinderen ervaren deze sessies doorgaans als leuk en gezellig en komen graag.

Tijdens de behandelfase wordt deze werkwijze voortgezet: speels en kindvriendelijk.

Na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden.

Wanneer ik denk dat uw kind meer baat heeft bij een andere vorm van begeleiding, bespreken we dat en verwijs ik door. Meestal is dat niet nodig.  

Aan het einde van de therapie vindt altijd een sessie  met het kind plaats om het resultaat te vieren en afscheid te nemen. Ook wordt dan een laatste gesprek met jullie als ouders gevoerd. 

Lees Ervaringen van andere ouders of neemContact  met mij op voor meer informatie of het maken van een afspraak.  

  .